Eventyra er der ute!

Be scout now

Ryvarden krets av Noregs Speidarforbund er ein krets som dekkjer området Sunnhordland og Nord-Rogaland. Kretsen har om lag 750 medlemmar fordelt på 19 grupper.

Leirstad

Leirstaden vår på Lier kan leigast til private arrangement.
Her har me ei hytte, tre trelavvoar og bålplass.

Ta kontakt med kretssekretær for meir info eller dersom du ynskjer å leige.

Pris:

  • Pr. dag: 250,-
  • Pr. døgn, mindre enn 10 personar: 450,-
  • Pr. døgn, 10 personar eller meir: 900,-