Marius Johannessen

Nestleiar kretsstyret

Solveig Lanes

Kretsstyremedlem

Espen Sørensen

Kretsstyremedlem